Mededeling: Coronavirus

Gelukkig is het aantal besmettingen met het Coronavirus in Nederland sterk afgenomen. Toch zijn we niet van het virus verlost. Daarom zijn (en blijven) er een aantal bijzondere maatregelen van kracht. Wij vragen u hier rekening mee te houden:

  • Heeft u koorts, bent u benauwd, hoest u, heeft u diarree en/of heeft u geen smaak of reuk meer, kom dan niet naar de praktijk, maar blijf thuis en bel naar de praktijk op telefoonnummer 024-6843356. Zo nodig komen wij, in beschermende kleding, bij u langs.
  • Hebt u het vermoeden dat een naaste het Coronavirus heeft, volg dan de richtlijnen van het RIVM.
  • Ook in de praktijk houden wij ons zo veel mogelijk aan de 1,5 m richtlijn, wij geven daarom géén hand.
  • Afspraken maken voor het spreekuur doen wij zo veel mogelijk telefonisch en slechts bij uitzondering aan de balie. Online afspraken maken is tijdelijk niet mogelijk.
  • Omdat wij ons moeten houden aan de richtlijnen van het RIVM is het aantal consultplekken beperkt. Bij bepaalde onderzoeken dragen wij een mondkapje, plastic handschoenen en een beschermende bril. Vooral als wij wat langer in de buurt van uw hoofd komen.
  • Zorg ervoor dat u op tijd bent, maar kom maximaal 5 minuten voor de afgesproken tijd naar binnen.
  • Kom bij voorkeur alleen. Als dan niet kan, dan mag u maximaal één begeleider meenemen.
  • Is het (te) druk in de wachtkamer, wacht dan buiten of in de auto.
  • Wij proberen ons ‘strak’ aan de tijdsafspraken te houden, met name om een volle wachtkamer te voorkomen. Dat betekent dat u maximaal één (of in sommige gevallen twee) klacht(en) kunt bespreken.
  • Zo mogelijk handelen wij afspraken telefonisch of door middel van beeldbellen af. U kunt ook gebruik maken van de e-consult mogelijkheid, via de beveiligde omgeving van MijnGezondheid.net

Praktijktijden

De praktijk is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. U kunt tussen 08.30 en 12.30 uur afspraken maken. Wanneer de deur gesloten is, kan er met spoed altijd via de deurbel contact gemaakt worden met één van onze medewerkers.

Van 10.40 tot 11.10 uur en van 13.00 tot 16.00 uur is de praktijk telefonisch alleen bereikbaar voor spoedgevallen, omdat de assistente dan andere taken verricht.

Wij kiezen er voor om zoveel mogelijk met de vaste medewerkers van de praktijk te werken en zo weinig mogelijk met invallers. Dat betekent dat er in de vakantieperiodes altijd een of meerdere vaste medewerkers zijn, maar wel een mindere bezetting. Daarom doen wij in de vakanties geen herhaalvisites en vragen met een minder spoedeisend karakter worden doorgeschoven. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Triage

Wij wijzen u erop dat de assistente u mogelijk enkele vragen kan stellen om de urgentie van uw klacht te bepalen en u eventueel van telefonisch advies kan voorzien.

Verwijsbrieven en machtigingen

Verwijsbrieven en machtigingen kunt u dagelijks bij de assistente afhalen tussen 11.00 en 13.00 uur en tussen 16.00 en 17.00 uur.

De deur van de praktijk is gesloten van 13.00 tot 14.00.

Avond-, nacht- en weekenddiensten

Voor de diensten zijn wij aangesloten bij de Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen, de CHN. De dienstregeling voor de avonden/nachten, weekenden en feestdagen is uitsluitend bedoeld voor problemen waarmee u absoluut niet kunt wachten tot de daaropvolgende (maan)dag. Als u een dokter nodig heeft, kunt u het dienstnummer bellen: 0900-8880.

Spoedlijn

Uitsluitend voor dringende medische hulp tijdens de normale openingstijden van de praktijk: 024-6843356, toets 1.