Spreekuur

Een afspraak duurt ongeveer 10 minuten. Denkt u meer tijd nodig te hebben, dan kunt u dit aan de assistente doorgeven. Er kan dan meer tijd voor u gereserveerd worden.

U moet tijdig uw consult afbellen als door omstandigheden u niet op afgesproken tijd aanwezig kunt zijn. Bij niet opdagen wordt het consult alsnog in rekening gebracht.

Terugbelspreekuur

Wij werken met een terugbelspreekuur. Dit voorkomt dat de telefoon voortdurend in gesprek is en stelt de artsen bovendien in staat relevante informatie op te zoeken. Als u een korte vraag wilt stellen aan de arts of een uitslag wilt weten, kunt u dat tussen 08.30 en 12.00 uur doorgeven aan de assistente. De huisarts zal u dan tussen 14.00 en 17.00 uur terugbellen.

Laat een e-mailberichtje achter

Voor korte en niet-spoedeisende vragen kunt u via mijngezondheid.net een bericht sturen (zie link hiernaast). U wordt dan binnen drie tot vier werkdagen teruggemaild of -gebeld. Een e-mailcontact is vergelijkbaar met een telefonisch consult en wordt ook als zodanig in rekening gebracht.

Visites

Als u te ziek bent om naar de praktijk te komen, kunt een visite aanvragen. Wij zouden u wel willen verzoeken dit vóór 10.00 uur 's morgens te doen, dringende gevallen daargelaten.