Nieuws

Academische huisartsenpraktijk

Wij zijn een academische huisartsenpraktijk. Dat houdt in dat wij gegevens verzamelen voor wetenschappelijk onderzoek, nieuwe mensen opleiden en onderwijs bieden aan (medische) studenten.

We verzamelen allerlei gegevens over ziekten en aandoeningen en leggen deze vast in uw dossier. Deze gegevens worden gecodeerd en zijn niet te herleiden tot uw persoon. Een deel van de gegevens worden vervolgens gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek ter verbetering van de huisartsenzorg. Wij maken onderdeel uit van het Radboudumc Academisch Huisartsen Netwerk. Lees meer hierover.

Soms zal uw huisarts u vragen om deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek. U hoeft hier niet aan mee te doen wanneer u dat niet wilt. Uiteraard zal dit niet ten koste gaan van de zorg die wij u geven.

Wanneer u niet wilt dat uw gegevens voor onderzoek worden gebruikt kunt u dat aan de assistente of uw huisarts laten weten. Ook dat gaat niet ten koste van de zorg die wij u leveren.

Veilige website

Op 28 december 2016 is er een nieuws bericht geweest over websites van huisartsenpraktijken en veiligheid. Er blijken websites te zijn waarbij de veiligheid niet gegarandeerd is. Huisartsenpraktijk Berg en Dal werkt met een beveiligde website. Onze websites zijn goed beveiligd door onder andere het SSL certificaat. Die herkent u aan het groene slotje in de adresbalk, zoals websites voor online bankieren ook hebben. Dat betekent dat alle gegevens die via de website verlopen, versleuteld (gecodeerd) zijn. Dat is een sterke beveiliging, maar ontbreekt bij heel veel websites! Deze code, ook wel sessiecode genoemd, gebruikt u wanneer u uw chronische medicatie herhaalt of een afspraak maakt voor het spreekuur bij uw eigen huisarts. Hiermee voldoen we aan alle veiligheidseisen volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Verbeteringen door middel van communicatie

Onze praktijk maakt gebruik de zorginfrastructuur LSP om een samenvatting van uw dossier uit te wisselen met de huisartsenpost of apotheek Pegasus. Hierin staan uw belangrijkste medische gegevens. Apotheken kunnen alleen bepaalde bloeduitslagen zien, die van belang zijn voor uw medicijngebruik. Dat doen wij echter alleen als u daar vooraf toestemming voor geeft.

Wilt u dat uw belangrijkste medische gegevens beschikbaar zijn als u onverwacht terecht komt op de huisartsenpost? Dan is het belangrijk dat u vooraf toestemming geeft voor deze uitwisseling. Toestemming geven kan mondeling tijdens een bezoek, per mail of door middel van het invullen van een toestemmingsformulier.

Apotheek Pegasus

Gegevens over medicatie worden gedeeld met apotheek Pegasus. Indien u bijvoorbeeld met een recept van de specialist medicatie haalt bij deze apotheek, dan kunnen wij deze gegevens oproepen op de computer in de praktijk. Op deze wijze weten we welke medicatie u gebruikt en kunnen wij hiermee rekening houden indien wij u nieuwe medicatie voorschrijven. Bovendien heeft apotheek Pegasus inzicht in de laboratoriumwaarden van patiënten van huisartsenpraktijk Berg en Dal. Met name de nier- en leverfunctie hebben grote invloed op de werking van medicatie. Door laboratoriumwaarden inzichtelijk te maken hopen wij samen met de apothekers risicovol en verkeerd medicijngebruik tegen te gaan. Met andere apotheken wisselen wij ook gegevens uit, maar in mindere mate.

De huisartsenpost

Medewerkers van de huisartsenpost (huisartsen en assistentes) kunnen indien nodig de relevante medische voorgeschiedenis en medicijnen inzien (mits bij ons bekend) van patiënten in onze praktijk. Op deze wijze kan de betreffende arts / assistente uw klacht beter beoordelen indien u contact opneemt met de huisartsenpost. Het systeem is goed beveiligd en zowel artsen als assistentes kunnen alleen met een pas met persoonlijke pincode inloggen en in uw dossier kijken. Bovendien is het altijd mogelijk te zien wie er in uw dossier gekeken heeft en op welk moment.

De OCE

De huisarts is tegenwoordig verplicht bepaalde zorg in 'zorgketens' aan te bieden. In de dagelijkse praktijk zult u daar niet veel van merken. Momenteel zijn wij aangesloten bij de OCE ketenzorg diabetes (suikerziekte), COPD en cardiovasculair risicomanagement. De uitslagen van de door ons gevolgde protocollen worden driemaandelijks geëvalueerd. Dit gebeurt 'anoniem' (los van de persoonlijke gegevens). Op die manier wordt ons handelen vergeleken met collega's in Nijmegen en de rest van het land en proberen wij de kwaliteit waar nodig te verbeteren met als doel de zorg voor mensen aan te scherpen.

In de nabije toekomst

Het elektronisch landelijk schakelpunt voor het elektronisch patiëntendossier (EPD). In de toekomst zal het dankzij het EPD mogelijk zijn dat meerdere hulpverleners in uw persoonlijk dossier kijken en hier gegevens aan toevoegen. Op deze wijze hebben wij inzicht in de gegevens die worden ingevoerd door bijvoorbeeld een specialist in het CWZ en andersom. Specialisten in een ander ziekenhuis, bijvoorbeeld het UMC St. Radboud, kunnen de uitslagen van bloed en in het CWZ gemaakte foto's bekijken. Met het elektronisch patiëntendossier (EPD) kunnen zorgverleners dus relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met elkaar delen. Dat maakt de kans op medische fouten kleiner. Bovendien vergemakkelijkt het EPD de samenwerking tussen artsen. Ook hier geldt overigens weer dat alleen met een pas met persoonlijke pincode in uw persoonlijk dossier gekeken kan worden en dat het altijd mogelijk is om te zien wie er in uw dossier gekeken heeft en op welk moment.

Ons streven is de zorg voor u zo goed en zo veilig mogelijk te maken en de tijd te hebben gewoon dokter te zijn en alle aandacht aan u als persoon te kunnen geven. Wij hopen dat al deze veranderingen en ontwikkelingen daar vooral aan bijdragen.

Ouderenzorg

In het kader van goede communicatie rond ouderen geven wij 2 verpleegkundigen, die werken als casemanager ouderenzorg, toegang tot het huisartsinformatiesysteem. Dit is in het kader van het project "gezondheid en welzijn in Berg en Dal".